Thứ Ba, 29 tháng 3, 2016

Lượng Bùn Vi Sinh Hoạt Tính Cần Thiết – Hotline 0917 347 578

Lượng Bùn Vi Sinh Hoạt Tính Cần Thiết – Hotline 0917 347 578

ÁC ĐỊNH LƯỢNG BÙN VI SINH HOẠT TÍNH CẦN THIẾT ĐỂ CUNG CẤP CHO HTXL NƯỚC THẢI

Mục đích xác định lượng bùn vi sinh hoạt tính?

     Trước khi khởi động hệ thống xử lý nước thải hoặc nuôi cấy bùn vi sinh cho hệ thống xử lý nước thải ta phải xác định lượng bùn vi sinh cần thiết để bổ sung vào bể sinh học

Cách xác định lượng bùn vi sinh trong hệ thống xử lý nước thải?

Cách xác định lượng bùn vi sinh cần thiết
Lượng Bùn Vi Sinh Hoạt Tính Cần Thiết – Hotline 0917 347 578

    Để xác định lượng bùn vi sinh hoạt tính cần thiết ta cần xác định nồng độ bùn hoạt tính cần thiết để duy trì khả năng xử lý của hệ thống xử lý nước thải. Nồng độ bùn hoạt tính thường do người thiết kế hệ thống xử lý nước thải lựa chọn theo tính chất nước thải. Nồng độ bùn trong bể sinh học hiếu khí (Aerotank) thường được duy trì từ 2000-5000 mg/l, có thể lên tới 10000mg/lit đối với bể sinh học MBR.

     Bể kỵ khí UASB nồng độ bùn 4000-7000mg/lít. Bể sinh học thiếu khí (Anoxic) từ 2000-5000 mg/lít

     Sau khi xác định được nồng độ bùn vi sinh hoạt tính cần thiết trong bể xử lý sinh học ta tính được lượng bùn vi sinh hoạt tính cần thiết để cung cấp cho bể xử lý sinh học như sau:

V(bùn) = Vbể x Nồng Độ Bùn / 10000

     Đối với bùn vi sinh hoạt tính dạng lỏng (thường thì thể tích bùn = 30% thể tích bể)

     V(bùn) = V(bể) x 50 kg/m3 đối với bùn vi sinh cung cấp là bùn dạng khô

     V(bể) là thể tích bể xử lý sinh học

Để xác định loại bùn vi sinh hoạt tính để cung cấp Bạn nên tìm hiểu bài viết so sánh giữa bùn dạng khô và bùn dạng lỏng

     Sau khi xác định được lượng bùn vi sinh hoạt tính cần thiết cung cấp cho hệ thống xử lý nước thải của Bạn, nếu Bạn có nhu cầu cần cung cấp, nuôi cấy bùn vi sinh hoạt tính hãy liên hệ đến công ty Môi Trường Bình Minh Hotline : 0917 347 578 để được tư vấn, cung cấp bùn vi sinh hoạt tính tốt nhất, phù hợp nhất với hệ thống xử lý nước thải.

Hoặc có bất kỳ ý kiến hay thắc mắc trong vấn đề xác định lượng bùn vi sinh cần thiết cho hệ thống xử lý nước thải Bạn hãy liên hệ ngay với Công ty Môi trường Bình Minh để được hỗ trợ tư vấn miễn phí, tận tình nhất.